Ναι. Υπάρχουν κέντρα αιμοκάθαρσης σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και καθώς η θεραπεία είναι συγκεκριμένη και ίδια παντού, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε με τη βοήθεια των εκεί εργαζομένων το ραντεβού σας, για την προγραμματισμένη θεραπεία κάθαρσης.