Σχετικά με τον Υπολογιστή Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Ο υπολογιστής καρδιαγγειακού κινδύνου έχει πιστοποιηθεί από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (American College of Cardiology) και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association). Xρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο εξισώσεων, βασισμένο σε επιβεβαιωμένους παράγοντες κινδύνου αθηροσκλήρωσης, προκειμένου να εκτιμηθεί ο 10-ετής κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου (καρδιακό έμφραγμα ή εγκεφαλικό) σε ασθενείς 40-79 ετών, χωρίς προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος στην προσπάθεια πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς ξεχωρίζει τους ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο κατευθύνοντάς τους στον γιατρό τους και στην τροποποίηση της θεραπείας τους για την μείωση του κίνδυνου.

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα

  • Η εξίσωση υπολογίζει τον 10-ετή κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα μεταξύ 40 και 79 ετών, οι οποίοι ποτέ πριν δεν είχαν υποστεί κάτι παρόμοιο. Για παράδειγμα: εάν η εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου είναι 10%, αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 100 ατόμων ίδιας ηλικίας και καταχωρημένου προφίλ παραγόντων κινδύνου, τα 10 αναμένεται να υποστούν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο στα επόμενα 10 χρόνια.
  • Αν ο εκτιμώμενος κίνδυνος είναι ≥7.5%, τα άτομα αυτά θεωρείται ότι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο. Σε γενικές γραμμές, όσοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης ώστε να προληφθεί η ανάπτυξή της.
  • Προκειμένου να υπολογιστεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η φυλή, τα επίπεδα χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης, ο διαβήτης, το κάπνισμα καθώς και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι νέος και χωρίς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, έχει πολύ χαμηλά επίπεδα κινδύνου ανάπτυξης της νόσου για τα επόμενα 10 χρόνια. Αντίθετα, κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία και με παράγοντες κινδύνου όπως είναι ο διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου για τα επόμενα 10 χρόνια.
  • Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Καυκάσιων (λευκών) και Άφρο- Αμερικανών αδρών και γυναικών που δεν πάσχουν από κλινική αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις υπόλοιπες φυλετικές ομάδες όπως είναι για παράδειγμα οι Λατινοαμερικάνοι και οι Ασιάτες. Γενικά ωστόσο, σε σύγκριση με τους Καυκάσιους, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου είναι χαμηλότερος απ’ ότι των Λατινοαμερικανών και των Ασιατικών πληθυσμών.
  • Οι εκτιμήσεις σχετικά με τον κίνδυνο ποικίλουν ανάλογα με το φύλο και τη φυλή. Άτομα με ίδιους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου όπως είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, μπορεί να έχουν διαφορετικό κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου εξαιτίας του φύλου και της φυλής.
  • Ο γιατρός σας πιθανόν να χρειαστεί επιπλέον πληροφορίες όπως π.χ. το οικογενειαακό σας ιστορικό ή και τα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεϊνης για τον σχεδιασμό μείωσης του κινδύνου σας στα τα επόμενα 10χρόνια.
  • Ο υπολογισμός του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου εντός 10 ετών, λαμβάνοντας υπόψιν τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, συνιστάται να γίνεται κάθε 4-6 χρόνια.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

  1. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. Circulation 2014 Jun 24;129 (25 Suppl 2):S49-73
  2. Avgerinos ED et al. What a Vascular Surgeon should know and do about atherosclerotic risk factors. Journal of Vascular Surgery 2009;49(5):1348-54
Υπέρταση - Υποθεραπευτική Αγωγή
Φυλή
Φύλο
Ηλικία
Ολική Χοληστερίνη
HDL - Χοληστερίνη
Συστολική (Μεγάλη) Αρτηριακή Πίεση
Καπνιστής
Διαβητικός
Email

Αγγειοχειρουργός

Ο Ευθύμιος (Μάκης) Αυγερινός είναι Αγγειοχειρουργός, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Περισσότερα...

Επιστημονική Επιμέλεια

Ευθύμιος Δ. Αυγερινός, MD, PhD, FEBVS
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
University of Pittsburgh Medical Center
Pennsylvania, USA

E-mail: info@vascularhealth.gr