Παρ' όλο που τα αντιπηκτικά όπως η ηπαρίνη και η βαρφαρίνη ή κουμαδίνη (Sintrom) δεν μπορούν να διαλύσουν το θρόμβο, μπορούν να εμποδίσουν την περαιτέρω ανάπτυξή, δίνοντα χρόνο στο ίδιο μας το σώμα να τον διαλύσει.

Τα αντιπηκτικά ελέγχουν και περιορίζουν την έντονη συμπτωματολογία, προλαμβάνουν την οξεία πνευμονική εμβολή και περιορίζουν τη βαρύτητα ενός μετα-θρομβωτικού συνδρόμου (πρήξιμο στα πόδια, αίσθηση βάρους, έλκη ποδιών).

Στην οξεία φάση, οι ασθενείς θα λάβουν ηπαρίνη (ενδοφλέβια ή με ένεση κάτω από το δέρμα (υποδόρια) και θα συνεχίσουν με καθημερινή λήψη από το στόμα βαρφαρίνης ή κουμαδίνης.

Η θεραπεία με αντιπηκτικά, ανάλογα με το ιατρικό σας ιστορικό, μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 6 μήνες ή ακόμα και εφ' όρου ζωής.

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της κουμαδίνης είναι η αλληλεπίδρασή της με ορισμένα τρόφιμα (κυρίως πράσινα λαχανικά) και η ανάγκη διενέργειας συχνών αιματολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσαρμοστεί η δοσολογία (μικρή δόση αυξάνει τον κίνδυνο νέου θρόμβου, μεγάλη δόση αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας).

Νεότερα φάρμακα που διατίθενται σήμερα (π.χ. dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®)), μπορεί να μην έχουν αυτά τα μειονεκτήματα φέρουν όμως άλλους κινδύνους (π.χ. δεν έχουν αντίδοτο για να σταματήσει η αιμορραγία σε περίπτωση τραυματισμού).

Η πιο συχνή παρενέργεια όλων των αντιπηκτικών είναι η αιμορραγία, γι' αυτό είναι σημαντικό να συζητήσετε τις επιλογές αυτές με το γιατρό σας.