Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση δεν αποτελεί αντένδειξη για άθληση, ούτε κατά την οξεία της φάση αλλά ούτε και αργότερα. Κατά τη διάρκεια της οξείας περιόδου (ξεκινώντας από την πρώτη μέρα), ο ασθενής μπορεί να κινηθεί και να περπατήσει. Η υπερβολική όμως άσκηση δεν συνιστάται καθώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτή λόγω του πόνου ή του πρηξίματος.

Παρ' όλα αυτά, μετά το πέρας μιας εβδομάδος οι ασθενείς μπορούν να αυξήσουν σταδιακά το επίπεδο άσκησης.