Όταν ένα τμήμα της αορτής αποκατασταθεί χειρουργικά, το ανεύρυσμα έχει αφαιρεθεί και δεν μπορεί να αναπτυχθεί ξανά στην ίδια θέση. Σπάνια μπορεί να δημιουργηθεί νέο ανευρυσμα μετά από πολλά χρόνια σέ ένα από τα υπόλοιπα τμήματα της αορτής (π.χ. στην θωρακική αορτή ή ακριβώς πάνω από τη θέση που έχει «ραφτεί» το μόσχευμα)..

Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος σε ασθενείς με εκ γενετής ασθένειες των αγγείων όπως το σύνδρομο Marfan.

Το ανεύρυσμα σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ενδαγγειακή αποκατάσταση, έχει «αποκλειστεί» από την κυκλοφορία αλλά αυτό το τμήμα της αορτής δεν αφαιρείται ούτε αντικαταθίσταται.

Το ενδαγγειακό μόσχευμα μπορεί σπάνια να μετακινηθεί και το ανεύρυσμα να αρχίσει να δέχεται την πίεση του αίματος και να μεγαλώσει πάλι.

Γι αυτό το λόγο, όλοι οι ασθενείς που είχαν αορτικό ανεύρυσμα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε απεικονιστικές εξετάσεις με υπέρηχο, με ιδιαίτερα αυστηρό πρωτόκολλο παρακολούθησης για αυτούς που υπεβλήθησαν σε ενδαγγειακή αποκατάσταση.