Καθώς δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η χοληστερίνη τους βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Διατηρώντας τη χοληστερόλη σε υγιή επίπεδα, προφυλάσσετε την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα άκρα σας από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και ακρωτηριασμό αντίστοιχα.

Lipid Values Small File

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά για ενήλικες άνω των 20 ετών να ελέγχουν τη χοληστερόλη και λοιπούς παράγοντες κινδύνου (σάκχαρο, αρτηριακη πίεση κλπ) κάθε 4 με 6 χρόνια.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος αποδίδουν τα επίπεδα χοληστερόλης σε χιλιοστόγραμμα ανά δεκατόλιτρο αίματος (mg/dL). Η ολική και η HDL (καλή) χοληστερόλη αποτελούν 2 από τους πολλούς παράγοντες που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να προβλέψει το προσδόκιμο επιβίωσης ή τον 10ετή κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Βλέπε «Υπολογισμός Καρδιαγγειακού Κινδύνου»

Ολική Χοληστερόλη

Το επίπεδο ολικής χοληστερόλης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: HDL + LDL + 20% του επιπέδου των τριγλυκεριδίων. Η τιμή χοληστερόλης από μόνη της μπορεί να είναι παραπλητική καθώς ένα άτομο μπορεί να έχει υγιή επίπεδα ολικής χοληστερόλης αλλά η HDL να χαμηλή ή η LDL υψηλή. Γι αυτό το λόγο οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία της υπερχοληστερολαιμίας λαμβάνονται με βάση τα επίπεδα της HDL και της LDL χοληστερόλης και όχι της ολικής.

Τιμή ολικής χοληστερόλης πάνω από 240 mg/dL θεωρείται υψηλή, μεταξύ 200 και 239 mg/dL οριακά υψηλή και κάτω των 200mg/dl ιδανική. Στη περίπτωση που η τιμή είναι πάνω από 240 mg/dL, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου είναι σημαντικά υψηλότερος.

 

Επίπεδο Ολικής Χοληστερόλης  
Λιγότερο από 200 mg/dL Ιδανικό
200-239 mg/dL Οριακά Υψηλό
240 mg/dL και άνω Υψηλό