Τα αντιπηκτικά ή αντιθρομβωτικά φάρμακα προλαμβάνουν τον σχηματισμό θρόμβων στο αίμα καθώς και όλους τους σχετιζόμενους κινδύνους όπως η πνευμονική εμβολή, το έμφραγμα (καρδιακή προσβολή) ή το εγκεφαλικό επεισόδιο που μπορεί να είναι απειλητικοί για τη ζωή μας.

 

Ασπιρίνη και τα Αντιπηκτικά

Χορηγούνται είτε προληπτικά σε παθήσεις ή καταστάσεις που γνωρίζουμε ότι διεγείρουν τη δημιουργία θρόμβων (π.χ. κολπική μαρμαρυγή, μηχανική βαλβίδα στη καρδιά, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, τοποθέτηση ενδονάρθηκα (stent), αθηροσκλήρωση), είτε αφού έχει ήδη σχηματιστεί ο θρόμβος για να εμποδίσουμε την επέκτασή του (π.χ. αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή).

Τα αντιπηκτικά δεν δύναται να διαλύσουν το θρόμβο, αποτρέπουν όμως την επέκτασή του δίνοντας χρόνο στο σώμα να απελευθερώσει ουσίες (θρομβολυτικά) ικανές για να το κάνουν.

Υπάρχουν δυο κατηγορίες αντιθρομβωτικών φαρμάκων, τα αντιαιμοπεταλικά (π.χ. ασπιρίνη) και τα αμιγώς αντιπηκτικά (π.χ. ηπαρίνη, βαρφαρίνη ή κουμαδίνη (Sintrom)).

Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό μηχανισμό δράσης στοχεύοντας σε μια από τις δυο διαφορετικές αντιδράσεις πήξης του αίματος.

Παρ’ όλο που οι ενδείξεις τους διαφέρουν, τα αντιπηκτικά θεωρούνται πιο επιθετικά αντιθρομβωτικά φάρμακα από τα αντιαιμοπεταλιακά και ο κίνδυνος για σοβαρές παρενέργειες κατά τη λήψη τους είναι μεγαλύτερος.

asp1Αντιαιμοπεταλιακά – Ασπιρίνη
Τα αντιμαιμοπεταλιακά είναι μια ομάδα φαρμάκων (π.χ. ασπιρίνη (Salospir), κλοπιδογρέλη (Plavix), πρασουγρέλη (Effient), τικαγρελόρη (Brilinta)) που αποτρέπουν την συγκόλληση κυττάρων του αίματος (αιμοπετάλια) που οδηγεί στον σχηματισμό θρόμβου...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑντιπηκτικάΑντιπηκτικά
Πρόκειται για φάρμακα (πχ. ηπαρίνη, βαρφαρίνη (Warfarin), κουμαδίνη (Sintrom), δαβιγατράνη (Pradaxa®), ριβαροξαβάνη (Xarelto®), απιξαμπάνη (Eliquis®), εδοξαβάνη (Savaysa®)) τα οποία παρεμβαίνουν στη φυσιολογική διαδικασία πήξης του αίματος μπλοκάροντας έναν από τους παράγοντές (πρωτεΐνες) της και αυξάνοντας το χρόνο που απαιτείται για τον σχηματισμό θρόμβου στο αίμα...

Διαβάστε Περισσότερα

Πως συγκρίνεται το Sintrom με τα αντιπηκτικά νέας γενιάςΠως συγκρίνεται το Sintrom με τα αντιπηκτικά νέας γενιάς
Παρ’ όλο που το Sintrom θεωρείται το πιο παραδοσιακό και καθιερωμένο αντιπηκτικό, σήμερα έχουμε τέσσερα νέα φάρμακα διαθέσιμα: απιξαμπάνη (Eliquis), δαβιγατράνη (Pradaxa), εδοξαβάνη (Savaysa), ριβαροξαβάνη (Xarelto)...

Διαβάστε Περισσότερα

Αντιθρομβωτικά και ΧειρουργείοΑντιθρομβωτικά και Χειρουργείο
Τα αντιθρομβωτικά εμποδίζοντας την πηξη του αίματος αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας «που δεν σταματά». Κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, απ’την άλλη όμως, η διακοπή των αντιπηκτικών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θρόμβων. Το πρόβλημα επομένως έχει δυο όψεις.

Διαβάστε Περισσότερα