Συχνές Ερωτήσεις για τη Φλεβική Ανεπάρκεια

Η θεραπεία των κιρσών είναι πάντα απαραίτητη;

Όχι. Οι κιρσοί και οι ευρυαγγείες είναι συνήθως καλοήθεις και αποτελούν τις περισσοτερες φορές πρόβλημα αισθητικής. Η θεραπεία είναι απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις κιρσών, ειδικά σε εκείνες με έλκη....

Περισσότερα

Μπορώ να αντιμετωπίσω τη φλεβική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

Τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια των θερμότερων μηνών του έτους. Οποιαδήποτε θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπό την προϋπόθεση ό...

Περισσότερα

Είναι σωστό να ξεκινήσω σκληροθεραπεία (ενέσεις) χωρίς να κάνω πρώτα υπερηχογράφημα φλεβών;

Οι κιρσοί και οι ευρυαγγείες είναι συνήθως εμφανείς, αλλά η βαρύτητα της υποκείμενης φλεβικής ανεπάρκειας μπορεί να διαγνωσθεί μόνο με το υπερηχογράφημα φλεβών....

Περισσότερα

Ποίες είναι οι επιπλοκές από τις μεθόδους θεραπείας της φλεβικής ανεπάρκειας;

Να ρωτάτε πάντα τον Αγγειοχειρουργό σχετικά με την ασφάλεια και τις πιθανές επιπλοκές κάθε θεραπείας καθώς όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις εγκυμονούν κινδύνους....

Περισσότερα

Με ποιο τρόπο θα κυκλοφορήσει το αίμα στο πόδι μου μετά την έγχυση, αφαίρεση ή εξάχνωση της φλέβας;

Οι φλέβες που ενίενται, καυτηριάζονται ή εκριζώνονται, είναι πάντα οι επιφανειακές (επιπολής) φλέβες που έχουν διαγνωσθεί με ανεπάρκεια και νοσούν....

Περισσότερα

Ενδοαυλικό Laser ή Ραδιοσυχνότητες;

Η ενδοαυλική (ή ενδοφλεβική) θεραπεία με laser ή ραδιοσυχνότητες στην αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή χειρουργική (σαφηνεκτομή). Χρησιμοποιείται κυρ...

Περισσότερα