Η θεραπεία για την πνευμονική εμβολή στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη, ώστε η πορεία της νόσου να παρακολουθείται στενά.

Η θεραπεία έχει σαν κύριο στόχο την πρόληψη επέκτασης του θρόμβου και σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι σοβαρά, πρέπει να διαλυθεί ή να απομακρυνθεί άμεσα ο θρόμβος προκειμένου να προληφθεί επερχόμενο σοκ, ανακοπή καρδιάς ή θάνατος.

Κατά δεύτερο λόγο, η θεραπεία της πνευμονικής εμβολής είναι απαραίτητη για να περιορίσει τη βαρύτητα μελλοντικής πνευμονικής υπέρτασης (δύσπνοια, κόπωση κατά την άσκηση).

Chest CT

Η βάση της αντιμετώπισης της πνευμονικής εμβολής είναι τα αντιπηκτικά. Σήμερα, σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (σε συνδυασμό με τα αντιπηκτικά) δύναται να απομακρύνουν άμεσα τον θρόμβο (θρομβόλυση) σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα. Η μηχανική καρδιοπνευμονική υποστήριξη καθώς και η απομάκρυνση του θρόμβου με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, αποτελούν εναλλακτικές μορφές θεραπείας για τη περίπτωση που οι υπόλοιπες τεχνικές είτε απέτυχαν είτε αντενδείκνυνται.