Το Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής είναι μια τοπική διάταση του θωρακικού τμήματος αορτής, αποτέλεσμα εξασθένησης του αορτικού τοιχώματος.

Η αορτή είναι το κύριο και μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο-αρτηρία (~2εκ. διάμετρος) που κατευθύνει την κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα.

Ξεκινάει από το αριστερό τμήμα της καρδιάς και εκτείνεται προς τα πάνω (ανιούσα θωρακική αορτή), κατόπιν ακολουθεί καμπύλη πορεία (αορτικό τόξο) και στρέφεται προς τα κάτω (κατιούσα θωρακική αορτή) για να καταλήξει στην κοιλιά (κοιλιακή αορτή).

Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής

Στην πύελο η αορτή διχάζεται στην δεξιά και αριστερή λαγόνιο αρτηρία που τροφοδοτούν την κυκλοφορία προς τα πόδια. Το αορτικό ανεύρυσμα, μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε κατά μήκος της αορτής και η ονομασία του εξαρτάται από τη θέση που βρίσκεται.

Έτσι, τα ανευρύσματα θωρακικής αορτής μπορεί να είναι ανευρύσματα ανιούσης θωρακικής αορτής, αορτικού τόξου ή κατιούσης θωρακικής αορτής.

Στη περίπτωση που περιλαμβάνουν και την κοιλιακή αορτή, τότε πρόκειται για θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα.

Τα θωρακικά ανευρύσματα δεν είναι τόσο συχνά όσο ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής.

Η ανιούσα θωρακική αορτή είναι η πιο συχνή θέση ανάπτυξης θωρακικών ανευρυσμάτων, ακολουθεί η κατιούσα θωρακική αορτή και μετά το αορτικό τόξο.

Τα θωρακικά ανευρύσματα μπορεί να ποικίλουν σε μέγεθος και όσο μεγαλώνουν υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος να ραγούν.

Το ανεύρυσμα θωρακικής αορτής μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε συντηρητικά με φάρμακα όταν είναι μικρό, είτε επειγόντος όταν έχει ραγεί.

Πιο συχνά όμως διαγινώσκεται έγκαιρα και αν έχει φτάσει ένα ανώτατο όριο μεγέθους (5-6 εκατοστά) χειρουργείται για την πρόληψη ης ρήξης.

Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν κριθεί απόλυτα απαραίτητη, καθώς τα μικρού μεγέθους ανευρύσματα θωρακικής αορτής των οποίων ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αργός, μπορεί να μην μεγαλώσουν ποτέ για να ραγούν.

Αντιθέτως, στα μεγάλα και με ταχεία ανάπτυξη ανευρύσματα θωρακικής αορτής ο κίνδυνος ρήξης είναι αυξημένος.