Η «Αγγειακή Έρευνα» είναι ένας πολυδύναμος χώρος διάγνωσης και παρακολούθησης Αγγειακών Παθήσεων. Στον χώρο λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο ελέγχου θρομβοφιλίας, πήξης-αιμόστασης και αντιπηκτικής αγωγής.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί απευθείας ασθενείς αλλά λειτουργεί και σαν κέντρο αναφοράς της πήξης, εξυπηρετώντας άλλα εργαστήρια της Αθήνας.

Εργαστήριο: Λ. Βας. Σοφίας 133, Αθήνα – Τ.Κ. 11521