Τι θα πρέπει να περιμένω μετά τη θρομβολυτική θεραπεία;

Αφού ολοκληρωθεί η θρομβόλυση, ο γιατρός θα αξιολογήσει εκ νέου τα συμπτώματά σας μέσω απεικονιστικού ελέγχου (π.χ. αξονική τομογραφία, υπερηχοκαρδιογράφημα, αρτηριογραφία ή φλεβογραφία) προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη υπολειμματικών θρόμβων αίματος.

Τις περισσότερες φορές η θρομβόλυση αποκαθιστά την κυκλοφορία και τα συμπτώματα υποχωρούν.

Ανάλογα με την αιτία δημιουργίας του θρόμβου, ο γιατρός μπορεί να σας συστήσει περαιτέρω θεραπεία είτε ανοιχτή χειρουργική, είτε ελάχιστα επεμβατική με μπαλόνι διαστολής ή τοποθέτηση ενδονάρθηκα (stent) στο σημείο της αρτηρίας ή φλέβας που υπάρχει υποκείμενη στένωση.

Τέλος, θα σας συστήσει την έναρξη αντιπηκτικής αγωγής, αρχικά ηπαρίνης και στη συνέχεια κουμαδίνης (Sintrom).

Η θρομβολυτική θεραπεία δεν έχει όμως πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτυχούς διάλυσης του θρόμβου, ιδιαίτερα αν η έναρξή της έχει καθυστερήσει.

Άλλες φορές, ακόμη και αν ο θρόμβος έχει διαλυθεί ενδέχεται να έχουν ήδη προκληθεί μόνιμες βλάβες στα όργανα που έχουν προσβληθεί (καρδιά, εγκέφαλος, πνεύμονες, κάτω άκρα) εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης ροής του αίματος.

Τέλος, σε ορισμένους ασθενείς που η διάλυση του θρόμβου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενδέχεται να ξαναδημιουργηθεί θρόμβος στο ίδιο αγγείο, μερικές φόρες μέσα σε λίγες ώρες μετά το πέρας της θρομβόλυσης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτηθεί πιο επιθετική θεραπεία που θα στοχεύει τόσο στην υποκείμενη αιτία δημιουργίας θρόμβων όσο και στην αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί το προσβεβλημένο όργανο (εγκέφαλος, καρδιά ή άκρο).

vascular health

Αγγειοχειρουργός

Ο Ευθύμιος (Μάκης) Αυγερινός είναι Αγγειοχειρουργός, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Περισσότερα...

Επιστημονική Επιμέλεια

Ευθύμιος Δ. Αυγερινός, MD, PhD, FEBVS
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
University of Pittsburgh Medical Center
Pennsylvania, USA

E-mail: info@vascularhealth.gr