Ο τρόπος με τον οποίο ο γιος μου αντιμετωπίστηκε σήμερα ήταν άριστος και υψηλών προδιαγραφών.

Δεν πιστεύω ότι είχα ποτέ πριν ανάλογη αντιμεώπιση.