Διάγνωση Φλεβικής Θρόμβωσης

Τα συμπτώματα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μοιάζουν με συμπτώματα άλλων παθήσεων καθιστώντας δύσκολη τη διάγνωσής της. Επίσης αρκετές φορές, η πρώτη εκδήλωσή της μπορεί να είναι τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής. Με βάση το ιατρικό σας ιστορικό, ο αγγειοχειρουργός θα σας συστήσει έναν απεικονιστικό έλεγχο των φλεβών του άκρου που πάσχει, για να επιβεβαιώσει (ή να αποκλείσει) την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε ενημερώσει τον γιατρό για την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος από αυτά που προαναφέρθηκαν.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Φλεβικό Υπερηχογράφημα (Duplex ή Triplex)

Φλεβικό Υπερηχογράφημα (Duplex ή Triplex): είναι μια εξέταση απλή, γρήγορη, μη επεμβατική και ακριβής στη διάγνωση της φλεβικής θρόμβωσης των κάτω άκρων.

Υστερεί όμως στην ανάδειξη θρόμβων που βρίσκονται σε βαθύτερα σημεία του σώματος (π.χ. πύελος, κοιλιά).

ultrasound3

Χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση της εξέλιξης της φλεβικής θρόμβωσης, καθώς και για την εκτίμηση της βαρύτητας της επακόλουθης χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

Ο διαγνωστικός αυτός έλεγχος είναι πιο ακριβής όταν διενεργείται από εξειδικευμένο ιατρό.

Αξονική Τομογραφία - Φλεβογραφία (CTV)

Αξονική Τομογραφία - Φλεβογραφία (CTV): Είναι η πλέον ακριβής εξέταση για τη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στις μεγάλες κεντρικές φλέβες της πυέλου και της κοιλιάς, αλλά όχι για τις μικρότερες φλέβες των ποδιών.

Αξονική Τομογραφία - Φλεβογραφία (CTV)

Παρέχει επίσης ακρίβεια στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής, με κόστος όμως και στις δυο περιπτώσεις τη χρήση ακτινοβολίας και ενδοφλέβιου ιωδιούχου σκιαγραφικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά, ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια.

Η αξονική αγγειογραφία (φλεβογραφία) δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας.

Μαγνητική Τομογραφία - Φλεβογραφία (MRV)

Μαγνητική Τομογραφία - Φλεβογραφία (MRV): Έχει παρόμοια διαγνωστική ακρίβεια με την αξονική αγγειογραφία, δεν απαιτείται η χρήση ακτινοβολίας και στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικου (γαδολίνιο), είναι λιγότερο επιβλαβές για τα νεφρά.

Μαγνητική Τομογραφία - Φλεβογραφία (MRV)

Τα μειονεκτήματα αυτής της εξέτασης έγκεινται στο ότι είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και αντενδείκνυται σε κλειστοφοβικούς ασθενείς ή ασθενείς με μεταλλικές προθέσεις ή μοσχεύματα. Η μαγνητική φλεβογραφία δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας.

Κλασική Φλεβογραφία

Κλασική Φλεβογραφία: Πρόκειται για επεμβατικό απεικονιστικό έλεγχο, που διενεργείται σε χειρουργική αίθουσα, καθώς απαιτείται φλεβική προσπέλαση με παρακέντηση στη βουβωνική χώρα ή πίσω από το γόνατο. Η εξέταση αυτή απαιτεί ακτινοβολία και έγχυση σκιαγραφικού. Στις μέρες μας δεν συνιστάται ως διαγνωστικό μέσο ρουτίνας, ωστόσο θα χρειαστεί στην περίπτωση που διαλυτικά θρόμβων (θρομβολυτικά) επιλεχθούν σαν θεραπευτικό μέσο.

Κλασική Φλεβογραφία

Στην περίπτωση που ο αγγειοχειρουργός σας υποψιαστεί ότι η παρουσία θρόμβων στο αίμα οφείλεται σε κάποια κληρονομική διαταραχή, θα συστήσει αιματολογικές εξετάσεις (έλεγχο θρομβοφιλίας). Η εξέταση αυτή είναι σημαντική αν έχετε επαναλαμβανόμενες θρομβώσεις στο αίμα, ασυνήθιστη εντόπιση ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό.

vascular health

Αγγειοχειρουργός

Ο Ευθύμιος (Μάκης) Αυγερινός είναι Αγγειοχειρουργός, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Περισσότερα...

Επιστημονική Επιμέλεια

Ευθύμιος Δ. Αυγερινός, MD, PhD, FEBVS
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
University of Pittsburgh Medical Center
Pennsylvania, USA

E-mail: info@vascularhealth.gr