Αντιθρομβωτικά και Χειρουργείο

Τα αντιθρομβωτικά εμποδίζοντας την πηξη του αίματος αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας «που δεν σταματά». Κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, απ’την άλλη όμως, η διακοπή των αντιπηκτικών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θρόμβων. Το πρόβλημα επομένως έχει δυο όψεις.

Τόσο τα αντιαιμοπεταλιακά (π.χ. ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη (Plavix), όσο και τα αντιπηκτικά (π.χ. κουμαδίνη (Sintrom), δαβιγατράνη (Pradaxa ®), ριβαροξαβάνη® (Xarelto®)) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο χειρουργείο.

Αντιθρομβωτικά και Χειρουργείο

Ο γιατρός σας εκτιμώντας το συνολικό σας ρίσκο, την σοβαρότητα της πάθησης για την οποία λαμβάνεται τα αντιθρομβωτικά και την βαρύτητα του χειρουργείου θα σας προτείνει μια από τις παρακάτω λύσεις:

  • Να διακόψετε την αντιπηκτική αγωγή πριν τη χειρουργική επέμβαση και να την συνεχίσετε μετά το πέρας αυτής. Η επιλογή αυτή συνιστάται για χειρουργικές επεμβάσεις όπου ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι υψηλός.
  • Να αντικαταστήστε πριν από την επέμβαση την αντιπηκτική σας αγωγή με κάποια άλλη, που αποβάλλεται πιο γρήγορα από το σώμα (π.χ. ηπαρίνη). Αυτή είναι μια καλή λύση για όσους δεν δύνανται να σταματήσουν τα αντιπηκτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν διάφορα είδη εναλλακτικών λύσεων όπως είναι οι υποδόριες ενέσεις ηπαρίνης ή ακόμη και η εισαγωγή στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια ηπαρινοθεραπεία.
  • Να αλλάξετε τον τύπο της επέμβασης αν και εφόσον είναι αυτό δυνατό. Κάποιες επεμβάσεις είναι πιο επικίνδυνες από κάποιες άλλες, οπότε ο χειρουργός σας θα μπορούσε, εκτιμώντας το κόστος και το ώφελος, να επιλέξει τον λιγότερο επεμβατικό τύπο επέμβασης.
  • Να μην προβείτε σε χειρουργική επέμβαση. Η επιλογή αυτή είναι κάπως αντιφατική, αλλά μερικές φορές ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβου είναι τόσο μεγάλος, που η επέμβαση θα πρέπει να επανεξεταστεί είτε για να αναβληθεί, είτε για να ακυρωθεί εντελώς.
  • Να κάνετε την επέμβαση χωρίς να σταματήσετε τα αντιθρομβωτικά. Αυτο ισχύει ιδαίτερα για τις αγγειοχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις όπου οι θρομβώσεις είναι πολύ πιο συχνές.
  • Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας. Αυτό προτείνεται σε ασθενείς που είναι υπό αντιπηκτικά λόγω φλεβικής θρόμβωσης κάτω άκρων ή λόγω πνευμονικής εμβολής και θα πρέπει να τα διακόψουν λόγω του χειρουργείου. Η κάτω κοίλη φλέβα, είναι η μεγάλη φλέβα που σχηματίζεται όταν οι δυο μεγάλες φλέβες των κάτω άκρων (λαγόνιες φλέβες) συγχωνεύονται στην πύελο. Η κάτω κοίλη φλέβα μεταφέρει το αίμα πίσω στην καρδιά και το φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας έχει τη δυνατότητα να παγιδεύει τους θρόμβους που κινούνται από τις φλέβες των ποδιών στον πνεύμονα (πνευμονική εμβολή).
vascular health

Αγγειοχειρουργός

Ο Ευθύμιος (Μάκης) Αυγερινός είναι Αγγειοχειρουργός, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Περισσότερα...

Επιστημονική Επιμέλεια

Ευθύμιος Δ. Αυγερινός, MD, PhD, FEBVS
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
University of Pittsburgh Medical Center
Pennsylvania, USA

E-mail: info@vascularhealth.gr