Η μεταμόσχευση νεφρού, αν και δεν αποτελεί ίαση, μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Μεταμόσχευση είναι η λήψη (τοποθέτηση μέσα στο σώμα σας) ενός υγιούς νεφρού κάποιου άλλου ανθρώπου. Ο νέος νεφρός εκτελεί τις βασικές λειτουργίες που συνήθιζαν να κάνουν τα δυο νεφρά σας. 

Μεταμόσχευση Νεφρού

Υπάρχουν 2 τύποι δωρητών:

  • Εν ζωή δότης: Ένας εν ζωή δότης μπορεί να είναι ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος, ένας συνάδελφος ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να δωρίσει το ένα του νεφρό σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Άλλωστε οι άνθρωποι χρειάζονται μόνο έναν υγιή νεφρό για να ζήσουν.
  • Μετά θάνατον (πτωματικός) δότης: πρόκειται για δότη που έχει πεθάνει πρόσφατα και για την ακρίβεια ο νεφρός αφαιρέθηκε πριν τον θάνατο. Συνήθως πρόκειται για εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς που όμως τα όργανά τους λειτουργούν υποστηριζόμενα από μηχανήματα. Η οικογένεια του ασθενή αποφασίζει να δωρίσει τα όργανά του. Οι περισσότερες δωρεές νεφρών είναι αυτής της κατηγορίας.

Λόγω της έλλειψης δωρητών ειδικά στη χώρα μας, οι ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για νεφρό πτωματικού δότη, μπορεί να περιμένουν πολλά χρόνια.  Παρ’ όλα αυτά, η μεταμόσχευση νεφρού δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς, καθώς μπορεί να πάσχουν από άλλες παθήσεις (π.χ. προχωρημένη καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια) που καθιστούν την μεταμόσχευση επέμβαση υψηλού κινδύνου.

Μια επιτυχημένη μεταμόσχευση γίνεται με τη συντονισμένη προσπάθεια μιας ιατρικής ομάδας διαφόρων ειδικοτήτων. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει νεφρολόγους, χειρουργούς μεταμοσχευτές, φαρμακοποιούς, διαιτολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, όπως επίσης εσάς και την οικογένειά σας. Αν ο νεφρολόγος κρίνει πως είστε κατάλληλος για μεταμόσχευση νεφρού, θα σας υποβάλλει σε διάφορες εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την καλή σας γενική κατάσταση (αποκλεισμός καρδιακής ή πνευμονικής νόσου, καρκίνου κλπ) για να μπείτε στη λίστα για μεταμόσχευση. Αν είστε ενεργός καπνιστής (-τρια) δεν μπορείτε να μπείτε στη λίστα μεταμοσχέυεσεων. Μεταξύ των εξετάσεων που θα υποβληθείτε είναι και ο έλεγχος της ομάδας αίματος και άλλων αντισωμάτων σας ώστε να βρεθεί όσο το δυνατόν ποιο «κοντινός» δότης νεφρού, συμβατός με το αίμα σας. Όσο πιο καλή είναι η λεγόμενη ιστοσυμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες απόρριψης του νεφρού.