Η αιμοκάθαρση είναι ο πιο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Κατά της διάρκεια της αιμοκάθαρσης, ένα μηχάνημα φιλτράρει τα άχρηστα προϊόντα, τα άλατα και τα πλεονάζοντα υγρά του αίματος, καθώς τα νεφρά αδυνατούν να επιτελέσουν τη λειτουργία τους και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του οργανισμού.

Η διαδικασία αυτή θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε ενεργά τη ζωή και τις δραστηριότητές σας παρά τη νεφρική δυσλειτουργία. Κατά την αιμοκάθαρση οι φλέβες σας συνδέονται με ειδικά σωληνάκια με το μηχάνημα φίλτρο. Το αίμα σας περνάει από συσκευή αιμοκάθαρσης όπου φιλτράρεται και στη συνέχεια επιστρέφει πίσω στις φλέβες σας.

Αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σας και να αυξήσει το προσδόκιμο, όμως δεν θεραπεύει ούτε αναστρέφει τη νεφρική ανεπάρκεια.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αιμοκάθαρσης και η επιλογή τους γίνεται με βάση την ποιότητα των φλεβών σας, συνυπάρχουσες παθήσεις και βέβαια την προτίμησή σας ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητά σας:

  • Μονάδα αιμοκάθαρσης: Η θεραπεία γίνεται σε ειδικά κέντρα ολιγόωρης νοσηλείας υπό την επίβλεψη εκειδικευμένου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και μπορείτε, αν επιθυμείτε να συναναστρέφεστε με τους υπόλοιπους αιμοκαθαιρόμενους. Είναι η πλεον διαδεδομένη μορφή αιμοκάθαρσης.
  • Αιμοκάθαρση κατ’ οίκον: Υποβάλεστε σε αιμοκάθαρση στον ιδιωτικό σας χώρο, με τη βοήθεια κάποιου νοσηλευτή ή ακόμα και του ειδικά εκπαιδευμένου συντρόφου σας. Η εναλλακτική αυτή είναι αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό.
  • Νυχτερινή αιμοκάθαρση σε μονάδα ή στο σπίτι: Μετατρέψτε την ώρα του ύπνου σε χρόνο αιμοκάθαρσης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 3-7 φορές την εβδομάδα και η συνεδρία διαρκεί όλη τη νύχτα (περίπου 6-8 ώρες).

Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε αιμοκάθαρση, ένας Αγγειοχειρουργός θα πρέπει με μια σχετικά μικρής βαρύτητας χειρουργική επέμβαση να δημιουργήσει μια εύκολη αγγειακή «δίοδο» (προσπέλαση) απ’οπου το αίμα σας θα μπορεί να εξερχεται για να φιλτραριστεί και κατόπιν να επενέρχεται στην κυκλοφορία σας. Η επέμβαση ονομάζεται αγγειακή προσπέλαση αιμοκάθαρσης.

Ο Αγγειοχειρουργός θα εξετάσει προσεκτικά τα χέρια, τα αντιβράχια και τα μπράτσα σας, ενδεχομένως και τα πόδια σας,  προκειμένου να εντοπίσει μια καλή φλέβα που θα χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία μιας φίστουλας ή την τοποθέτηση  συνθετικού μοσχεύματος. Στη συνέχεια, θα προβεί, ή θα συστήσει, υπερηχογραφικό έλεγχο για την λεπτομερή «χαρτογράφηση των φλεβών» και την εκτίμηση του μεγέθους και της βατότητάς τους.

Το πιο κοινό σημείο για την αρχική προσπέλαση είναι ο καρπός ή το αντιβράχιο του αντίθετου χεριού απ’αυτό που γράφετε ή χρησιμοποιείτε όταν εργάζεστε. Εάν οι περιοχές αυτές δεν είναι κατάλληλες ή αν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, τότε ο Αγγειοχειρουργός σας ενδέχεται να επιλέξει τον καρπό ή το αντιβράχιο του κύριου χεριού σας, πριν την κατ’ ανάγκη χρήση συνθετικού μοσχεύματος.