Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Τι είναι η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια επέρχεται όταν τα νεφρά αδυνατούν να φιλτράρουν το αίμα, με αποτέλεσμα άχρηστα προϊόντα μεταβολισμού και πλεονάζοντα υγρά να συσσωρεύονται στο σώμα. Δυο στις τρεις περιπτώσεις χ...

Περισσότερα

Αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση είναι ο πιο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Κατά της διάρκεια της αιμοκάθαρσης, ένα μηχάνημα φιλτράρει τα άχρηστα προϊόντα, τα άλατα και τα πλεονάζοντα υ...

Περισσότερα

Περιτοναϊκή Κάθαρση

Η περιτοναϊκή κάθαρση αποτελεί εξαιρετική αν όχι καλύτερη επιλογή, συγκριτικά με την αιμοκάθαρση, για ορισμένους ασθενείς. Στην περιτοναϊκή κάθαρση, το περιτοναιο (η εσωτερική επένδυση της κοιλιάς) χρησιμοπ...

Περισσότερα

Μεταμόσχευση Νεφρού

Η μεταμόσχευση νεφρού, αν και δεν αποτελεί ίαση, μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Μεταμόσχευση είναι η λήψη (τοποθέτηση μέσα στο σώμα σας) ε...

Περισσότερα