Τα συμπτώματα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μοιάζουν με συμπτώματα άλλων παθήσεων καθιστώντας δύσκολη τη διάγνωσής της. Επίσης αρκετές φορές, η πρώτη εκδήλωσή της μπορεί να είναι τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής. Με βάση το ιατρικό σας ιστορικό, ο αγγειοχειρουργός θα σας συστήσει έναν απεικονιστικό έλεγχο των φλεβών του άκρου που πάσχει, για να επιβεβαιώσει (ή να αποκλείσει) την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε ενημερώσει τον γιατρό για την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος από αυτά που προαναφέρθηκαν.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: