Φλεβική Θρόμβωση

Τι είναι η Φλεβική Θρόμβωση

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση είναι η δημιουργία θρόμβου αίματος σε μια από τις «βαθύτερες» φλέβες μας, μπλοκάροντας τη ροή του αίματος. Κομμάτια από τον εν λόγω θρόμβο αίματος, μπορεί να αποσπαστούν και να κα...

Περισσότερα

Συμπτώματα Φλεβικής Θρόμβωσης

Η οξεία εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στις μισές περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από συμπτώματα. Μερικές φορές, καθώς κομμάτια θρόμβου αποσπώνται τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι αυτά της πνευμονικής εμβολής....

Περισσότερα

Διάγνωση Φλεβικής Θρόμβωσης

Τα συμπτώματα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μοιάζουν με συμπτώματα άλλων παθήσεων καθιστώντας δύσκολη τη διάγνωσής της. Επίσης αρκετές φορές, η πρώτη εκδήλωσή της μπορεί να είναι τα συμπτώματα της πνευ...

Περισσότερα

Θεραπεία Φλεβικής Θρόμβωσης

Η θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης έχει σαν κύριο στόχο την πρόληψη επέκτασης του θρόμβου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποσπαστεί οδηγώντας σε πνευμονική εμβολή. Κατά δεύτερο λόγο είναι απαραίτητ...

Περισσότερα