Με βάση το ιατρικό σας ιστορικό, ο γιατρός θα σας συστήσει έναν απεικονιστικό έλεγχο των πνευμόνων και των φλεβών του κάτω άκρου.

Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον γιατρό για την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος από αυτά που προαναφέρθηκαν.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

  • Ακτινογραφία Θώρακος: Δεν αποτελεί ιδανική μέθοδο διάγνωσης πνευμονικής εμβολής, όμως μπορεί να αποκλείσει τη διόγκωση καρδιάς ή την πνευμονία ως αίτια των συμπτωμάτων σας. Εάν το πόρισμα από την ακτινογραφία θώρακος είναι φυσιολογικό, ίσως να χρειαστείτε περαιτέρω έλεγχο.
  • Αξονική Τομογραφία – Αγγειογραφία (CTA): Είναι η πλέον ακριβής και πιο συνηθισμένη εξέταση για τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής, με «αντίτιμο» όμως τη χρήση ακτινοβολίας και ενδοφλέβιου ιωδιούχου σκιαγραφικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά, ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια.

Αξονική Τομογραφία

  • Υπερηχογράφημα Καρδιάς (Echo): Η εξέταση αυτή εντοπίζει τυχόν ανωμαλίες σχετικές με το μέγεθος ή τη λειτουργία της καρδιάς που υποδηλώνουν την κόπωσή της λόγω πιθανής πνευμονική εμβολή. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητά της πνευμονικής εμβολής.

Υπερηχογράφημα Καρδιάς

  • Σπινθηρογράφημα Αερισμού- Αιμάτωσης Πνευμόνων (VQScan): Ελέγχει τις διαταραχές της ροής του αίματος στους πνεύμονες κατόπιν έγχυσης ραδιενεργού ιχνηθέτη και εισπνοής ραδιενεργού αερίου. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται σπάνια στην σύγχρονη ιατρική διαγνωστική της πνευμονικής εμβολής.
  • Υπερηχογράφημα Φλεβών Κάτω Άκρων (Duplex ή Triplex): είναι μια εξέταση απλή, γρήγορη, μη επεμβατική και ακριβής στη διάγνωση της φλεβικής θρόμβωσης των κάτω άκρων. Στη περίπτωση που εντοπιστούν θρόμβοι στο πόδι αυτό βοηθά στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.
  • Πνευμονική Αγγειογραφία: Πρόκειται για επεμβατικό απεικονιστικό έλεγχο, που διενεργείται σε χειρουργικό περιβάλλον, καθώς απαιτείται φλεβική προσπέλαση με παρακέντηση στη βουβωνική χώρα ή το λαιμό. Η εξέταση αυτή απαιτεί ακτινοβολία και έγχυση σκιαγραφικού. Στις μέρες μας δεν συνιστάται ως διαγνωστικό μέσο ρουτίνας, ωστόσο θα χρειαστεί στην περίπτωση που ο γιατρός σας κρίνει ότι είστε υποψήφιος/α για χορήγηση διαλυτικών θρόμβων (θρομβόλυση).