Στόχος της θεραπείας είναι ο έλεγχος και ο  περιορισμός του πρηξίματος και των επιπλέον προβλημάτων και επιπλοκών που σχετίζονται με το λεμφοίδημα.

Η θεραπεία του λεμφοιδήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές: