Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής είναι μια τοπική διάταση της κοιλιακής αορτής, αποτέλεσμα εξασθένησης του αορτικού τοιχώματος.

Η αορτή είναι το κύριο και μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο-αρτηρία (~2εκ. διάμετρος) που κατευθύνει την κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα.

Ξεκινώντας από την καρδιά, διατρέχει από το στήθος (θωρακική αορτή) προς την κοιλιά (κοιλιακή αορτή) και τελικά διχάζεται στη δεξιά και αριστερή λαγόνια αρτηρία που τροφοδοτούν την κυκλοφορία προς τα πόδια.

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε κατά μήκος της κοιλιακής αορτής, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες (υπονεφρικό ανεύρυσμα) οι οποίες συνδέουν την αορτή με τα νεφρά.

Μπορεί να ποικίλει σε μέγεθος και όσο μεγαλώνει υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος να ραγεί.

Η ρήξη ανευρύσματος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δύναται να προκαλέσει αιμορραγία σε βαθμό απειλητικό για τη ζωή του ασθενή.

Για το λόγο αυτό συνιστάται η αντιμετώπισή του προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρήξης.