Η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή αποτελεί τον πιο σύνηθες τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης της καρωτιδικής νόσου. Υπό γενική αναισθησία, πραγματοποιείται μια μικρή τομή στο λαιμό του ασθενή στο ύψος της καρωτιδικής στένωσης.

Ο Αγγειοχειρουργός τελικά ανοίγει και καθαρίζει την καρωτίδα αφαιρώντας την αθηρωματική πλάκα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιεί σύγκλειση της αρτηρίας επιτρέποντας την επαναιμάτωση του.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτού του είδους την επέμβαση παραμένουν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο για μια ημέρα.

Καρωτιδική Νόσος: Ενδαρτηρεκτομή

Η επέμβαση ενδέχεται να προκαλέσει μετεγχειρητικά πόνο στο λαιμό ο οποίος ελέγχεται με τη χρήση απλών αναλγητικών φαρμάκων.

Όπως συμβαίνει σε κάθε επέμβαση έτσι και στην καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή, υπάρχει ο κίνδυνος μικρών αλλά και σοβαρών επιπλοκών όπως είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Αγγειοχειρουργός θα συζητήσει μαζί σας τους κινδύνους και τις επιπλοκές της επέμβασης.