Αποτελεί το κλασικό και κάποτε το μόνο, μέσο χειρουργικής αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής όταν δεν υπήρχε η επαναστατική μέθοδος της ελάχιστα επεμβατικής ενδαγγειακής αποκατάστασης. Η ανοιχτή αποκατάσταση θεωρείται ακόμη απαραίτητη και για ορισμένους ασθενείς είναι η μόνη τους εναλλακτική λύση.

Με τη μέθοδο αυτή, ο Αγγειοχειρουργός θα χρειαστεί να κάνει μια μεγάλη τομή στη μέση γραμμή της κοιλιακής χώρας ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο ανεύρυσμα. Το ασθενές αυτό τμήμα της αορτής αντικαθίσταται με ειδικό συνθετικό κυλινδρικό μόσχευμα, το οποίο επιτρέπει την κυκλοφορία του αίματος διαμέσου του.

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής: Ανοιχτή Αποκατάσταση

Η χειρουργική αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική επέμβαση και με επιβεβαιωμένα μακροχρόνια αποτελέσματα.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτού του είδους την επέμβαση παραμένουν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο για περίπου μια εβδομάδα και χρειάζονται 1 με 3 μήνες για να αναρρώσουν πλήρως.

Όπως σε κάθε επέμβαση έτσι και στην ανοιχτή αποκατάσταση υπάρχει ο κίνδυνος μικρών αλλά και σοβαρών επιπλοκών. Ο Αγγειοχειρουργός θα συζητήσει μαζί σας τους κινδύνους και τις επιπλοκές της επέμβασης.